dijous, 22 d’agost de 2013

PATCHWORK

Aquest quilt  el vaig regalar a la meva mare per posar-lo al sofá. Está encantada , li queda la mar de bé.


Este Quilt se lo regalé a mi madre para ponerlo en el sofá. Está encantada le queda la mar de bien.


Primer el volia fer amb alguns colors mes , pero finalment vaig decidir fer-lo només amb dos colors i va sé una decisió encertada. 

al principio queria hacerlo con mas colores  , pero finalmente decidí usar solamente dos .Creo que fue una buena decisión.divendres, 2 d’agost de 2013

SCRAPPrimer va ser la meva sogra, després la meva mare i ara el meu sogre el que compleix anys i aquí podeu veure  la seva targeta, com sempre sense floritures i potser fins i tot  una mica austera pero amb ell ja li esta bé aixis.

Primero fué mi suegra , luego mi madre y ahora mi suegro el que cumple años y aquí esta su tarjeta , como siempre sin florituras y quizas un poco austera pero a él ya le gusta así.