dilluns, 30 d’abril de 2012

MISSATGES DE L'AIGUA - MENSAJES DEL AGUA


Autor : Masaru Emoto
Editorial : La liebre de Marzo
Missatges de l'Aigua, del doctor M. Emoto, és el resultat dels treballs de recerca procedents de les anàlisis de l'aigua de diversos països i procedències mitjançant la utilització de ressonància magnètica. Això permet l'observació de l'HADO (energies subtils relacionades amb la consciència) i ens mostra amb magnífiques imatges de l'aigua cristalitzada, obres d'art per si mateixes, com aquesta es veu influïda per diversos factors com la música o la consciència de les persones. L'obra evidència que els pensaments i les emocions poden alterar l'estructura molecular de l'aigua i ens fan comprendre la forma tan íntima en què estan connectats els éssers humans i l'Univers. És un bell testimoni que formem un tot indivisible i obre les portes a noves maneres de sanació i conservació de la salut.


Mensajes del Agua, del doctor M. Emoto, es el resultado de los trabajos de investigación procedentes de los análisis del agua de diversos países y procedencias mediante la utilización de resonancia magnética.Esto permite la observación del HADO ( energías sutiles relacionadas con la consciencia) y nos muestra con magníficas imágenes del agua cristalizada, obras de arte por si mismas, como ésta se ve influida por diversos factores como la música o la consciencia de las personas.La obra evidencia que los pensamientos y las emociones pueden alterar la estructura molecular del agua y nos hacen comprender la forma tan íntima en que están conectados los seres humanos y el Universo.Es un bello testimonio de que formamos un todo indivisible y abre las puestas a nuevas fomas de sanación y conservación de la salud.

divendres, 6 d’abril de 2012

PINGÜINS - PINGÜINOSAmb la fred d'aquest dies han tornat  uns quants pingüins

Con el frio de estos dias han vuelto algunos pingüinos   
tots porten la seva bufanda polar per si fes mes fred.

todos llevan su bufanda polar por si  hace más frio 
preu  5 euros enviament inclós

precio 5 euros envio incluido