diumenge, 29 de gener de 2012

dimecres, 25 de gener de 2012

JERSEI AMB FLORS DE GANXET


M'he fet aquesta jaqueta. Les flors estan fetes a  ganxet, cosa que no domino, però tot i amb això no m’han quedat  malament del tot.


Me he hecho esta jaqueta.  Las flores estan hechas ganchillo, cosa que no domino, pero todo y con eso no me quedaron mal del todo. 
Aquest jersei el vaig fer amb una llana bastant gruixuda, i tinc el problema que si m'ho poso per anar a l'oficina, passo molta calor.Este jersey  lo hice con una lana bastante gruesa , y tengo el problema de que si me lo pongo para ir a la oficina , paso mucho calor .

Hauré d'esperar a la primavera i portar-lo com jaqueta de carrer.

Tendré que esperar a la primavera y llevarlo como chaqueta de calle.
dilluns, 16 de gener de 2012

ELS ANGELS PODEN CANVIAR LA TEVA VIDA - LOS ÁNGELES PUEDEN CAMBIAR TU VIDA

Autor : David G. Walker Ediciones Sirio

Quan ens atabalen la necessitat, les dificultats i els problemes, solem deixar-nos abatre per la desesperació, o bé ens enfrontem a ells amb ungles i dents. Aparentment això és el correcte. No obstant això, només recorrent a un plànol més elevat podrem assegurar-nos la victòria. Totes les dificultats que ens afligeixen tenen el seu origen en els nostres components físic, mental i emocional, per això la seva solució definitiva podrà trobar-se només en un nivell superior : l'espiritual. Però excepte en casos extrems solem ignorar la nostra dimensió espiritual, perdent així l'oportunitat de connectar-nos amb els plànols més elevats de l'existència, en els quals resideixen forces i intel·ligències poderosíssimes que el seu major desig i satisfacció seria ajudar-nos. Encara que pertanyen al plànol espiritual, els àngels estan molt a prop i només esperen un senyal per posar-se a solucionar els nostres problemes. Però aquest senyal els hi hem de donar nosaltres. És tot el que hem de fer . Tan sols això.
Cuando nos agobian la necesidad, las dificultades y los problemas, solemos dejarnos abatir por la desesperación, o bien nos enfrentamos a ellos con uñas y dientes. Aparentemente esto es lo correcto. Sin embargo, sólo recurriendo a un plano más elevado podremos asegurarnos la victoria. Todas las dificultades que nos aquejan tienen su origen en nuestros componentes físico, mental y emocional, por ello su solución definitiva podrá encontrarse sólo en un nivel superior : el espiritual. Pero salvo en casos extremos solemos ignorar nuestra dimensión espiritual, perdiendo así la oportunidad de conectarnos con los planos más elevados de la existencia, en los que residen fuerzas e inteligencias poderosísimas cuyo mayor deseo y satisfacción sería ayudarnos. Aunque pertenecen al plano espiritual, los ángeles están muy cerca y sólo esperan una señal para ponerse a solucionar nuestros problemas. Pero esa señal debemos dársela nosotros. Es todo lo que tenemos que hacer . Tan sólo eso.