dilluns, 28 de febrer de 2011

MALEÏT KARMA - MALDITO KARMA AUTOR : DAVID SAFIER


Els reis em van portar aquest llibre,l'estic llegint i de moment m'agrada, es molt divertit.  Us copio el resum que hi ha a la contraportada perquè veieu de què va i quan l'acabi ja us faré algun comentari

La presentadora de televisió Kim Lange està en el millor moment de la seva carrera quan pateix un accident i mor aixafada pel lavabo d'una estació espacial russa. ës aleshores que la Kim s'assabenta que ha acumulat mal karma al llarg de tota la seva existència : ha enganat el marit , ha negligit la filla i ha amargat la vida a tots els que l'envoltaven. Aviat descobrirà quin és el seu càstig : és en un forat a terra, té dues antenes i sis potes...és una formiga  ! La Kim no te ganes d'anar arrossegant engrunes de pastís després d'haver evitat els hidrats de carboni durant tota la vida. A més, no pot permetre que el seu marit es consoli amb un altra. Només li queda una sortida : acumular bon Karma per ascendir en l'escala de la reencarnació i tornar a ser humana. Però el camí per deixar de ser un insecte i convertir-se en bípede és dur i ple d'entrebancs. Maleït Karma es una historia divertidíssima i una faula entranyable que, entre rialles, ens ajuda a reflexionar sobre les prioritats de la nostra vida.


Los Reyes Magos me trajeron este libro, lo estoy leyendo y de momento me gusta, es muy divertido.
Os copio el resumen que hay en la contraportada para que veais de qué va y cuando lo termine ya os haré algun comentario
La presentadora de televisión Kim Lange está en el mejor momento de su carrera cuando sufre un accidente y muere aplastada por el lavabo de una estación espacial rusa. Es entonces cuando Kim se entera de que ha acumulado mal karma a lo largo de toda su existencia: ha engañado al marido, ha descuidado la hija y ha amargado la vida a todos los que le rodeaban. Pronto descubrirá cuál es su castigo: estar en un agujero en el suelo, tiene dos antenas y seis patas ... es una hormiga! Kim no tiene ganas de ir arrastrando migajas de pastel después de haber evitado los hidratos de carbono durante toda la vida. Además, no puede permitir que su marido se consuele con otra. Sólo le queda una salida: acumular buen Karma para ascender en la escala de la reencarnación y volver a ser humana. Pero el camino para dejar de ser un insecto y convertirse en bípedo es duro y lleno de obstáculos. Maldito Karma es una historia divertidísima y una fábula entrañable que, entre risas, nos ayuda a reflexionar sobre las prioridades de nuestra vida.

ÓSSETS - OSITOS


Blaus amb floretes, de bellut blaus , grisos,i un florejat rosa. Dificil quedarse nomes amb un.

Azules con florecitas, de terciopelo azules , grises y uno color rosa. Dicicil quedarse solo con uno.

dijous, 24 de febrer de 2011

ANGELS - ANGELESFa un parell de mesos hi va haver una conferència a Girona sobre Angels, impartida per Xavier Pedro i Blanca Bargalló , amb el títol "Els Angeles que ens envolten".

Xavier és un home amb un do especial per expressar-se, que va fer que la conferència fos super amena i utilitzant un llenguatge amb el que és capaç d'arribar a tothom.

Vaig prendre uns petits apunts que vull compartir per si a algú li són d'utilitat.

Tots tenim l'actitud de la comunicació amb els Àngels, és el natural. Ells estan aquí esperant que nosaltres prenguem consciència de la seva presència. No poden actuar si nosaltres no som conscients que hi són. Nosaltres tenim lliure albir per actuar i decidir, ells no, ells només poden actuar si nosaltres volem . Per tant els hem de demanar que ens guiïn i ens ajudin. Podem adonar-nos de la seva existència a través dels somnis, de la meditació, de les coincidències i sincronismes.

Que no els veiem no vol dir que no puguem estar en contacte amb ells. Aquest contacte és natural i normal, després a més, hi ha les persones especials que els poden veure, sentir .......

Hi ha moltes classes d'Àngels. En principi hi ha un Àngel de la guarda i un àngel custodi per a cada un, a més d'una infinitat d'Àngels per a multitud de situacions, com per exemple:

Els Angels del perdó .- Si sabéssim comprendre, no caldria el perdó. Són els que ens van posant situacions en la vida perquè algun dia arribem a prendre consciència que a través de la comprensió ens evitem haver de perdonar. És a dir, que quan intentem comprendre un acte que no ens agrada cap a la nostra persona, i fem l'esforç de veure el perquè de la seva actuació i la comprenem, llavors no hi ha enuig, ni per la seva part ni per la nostra, per tant no fa falta el perdó.

Els Angels sanadors.- Com el seu nom indica, són els que ens ajuden a sanar-nos, que no és el mateix que curar-nos. Sanar-nos en el sentit que moltes malalties vénen donades pels nostres "egos" i és en aquest àmbit on ells treballen. Només hem de demanar-los que ens ajudin a treballar amb els nostres defectes.

Els Àngels de la Guarda .- Són els Àngels que ens ajuden a complir una missió de vida. La seva missió i objectiu és que passem de la ignorància a la consciència, des de la primera encarnació fins a l'última, tant si necessitem 100, com 1000, com 3000 vides, aquí segueixen per aconseguir el seu objectiu, ells depenen de nosaltres, ja que no poden ascendir a Arcàngels, si nosaltres no arribem a mestres ascendits.

Per tant aquests Àngels de la guarda, estan sempre al nostre costat, posant-nos situacions per superar i d'aquesta manera anar ascendint a una major consciència, el problema és que nosaltres la majoria de les vegades, ni veiem, ni escoltem, ni sentim, res del que ells ens posen davant del nas i en conseqüència aquí seguim ....... una i altra vegada repetint les mateixes situacions ,vida darrere vida.Hace un par de meses hubo una conferencia en Girona sobre Angeles , impartida por Xavier Pedro y Blanca Bargalló, con el titulo "Los Angeles que nos rodean".

Xavier es un hombre con un don para expresarse , que hizo que la conferencia fuera super amena y utilizando un lenguaje con el que es capaz de llegar a todo el mundo.

Tomé unos pequeños apuntes que quiero compartir por si a alguien le son de utilidad.

Todos tenemos la actitud de la comunicación con los Ángeles, es lo natural. Ellos están aquí esperando que nosotros tomemos conciencia de su presencia. No pueden actuar si nosotros no somos conscientes de que están. Nosotros tenemos libre albedrío para actuar y decidir, ellos no, ellos sólo pueden actuar si nosotros queremos. Por lo tanto debemos pedir que nos guíen y nos ayuden. Podemos darnos cuenta de su existencia a través de los sueños, de la meditación, de las coincidencias y sincronismos.

Que no los vemos no quiere decir que no podamos estar en contacto con ellos. Este contacto es natural y normal, después además, están las personas especiales que pueden verlos, sentirlos  .......

Hay muchas clases de Ángeles. En principio hay un Ángel de la guarda y un ángel custodio para cada uno, además de un sinfín de Ángeles para multitud de situaciones, como por ejemplo:

Los Angels del perdón .- Si supiéramos comprender, no haría falta el perdón. Son los que nos van poniendo situaciones en la vida para que algún día lleguemos a tomar conciencia de que a través de la comprensión nos evitamos tener que perdonar. Es decir, que cuando intentamos comprender un acto que no nos gusta hacia nuestra persona, y hacemos el esfuerzo de ver el porqué de su actuación y la comprendemos, entonces no hay enojo, ni por su parte ni por nuestra, por lo tanto no hace falta el perdón.

Los Angels sanadores .- Como su nombre indica, son los que nos ayudan a sanarnos, que no es lo mismo que curarnos. Sanarnos en el sentido de que muchas enfermedades vienen dadas por nuestros "egos" y es en este ámbito donde ellos trabajan. Sólo tenemos que pedirles que nos ayuden a trabajar con nuestros defectos.

Los Ángeles de la Guarda .- Son los Ángeles que nos ayudan a cumplir una misión de vida. Su misión y objetivo es que pasemos de la ignorancia a la conciencia, desde la primera encarnación hasta la última, tanto si necesitamos 100, como 1000, como 3000 vidas, aquí siguen para lograr su objetivo, ellos dependen de nosotros , ya que no pueden ascender a Arcángeles, si nosotros no llegamos a maestros ascendidos.

Por lo tanto estos Ángeles de la guarda, están siempre a nuestro lado, poniéndonos situaciones por superar y de esta manera ir ascendiendo a una mayor conciencia, el problema es que nosotros la mayoría de las veces, ni vemos, ni escuchamos, ni sentimos, nada de lo que ellos nos ponen delante las narices y en consecuencia aquí seguimos ....... una y otra vez repitiendo las mismas situaciones ,vida tras vida.dijous, 17 de febrer de 2011

TALLER DE SCRAP


El passat dissabte vaig assistir per primera vegada a un taller de Scrap.

El pasado sabado asistí por primera vez a un taller de Scrap


 Vaig veure les coses que feia Montse de capsadefils  i com m'agradaven decidir anar.

Vi las cosas que hacía Montse de capsadefils y como me gustaron decidí ir.Va ser impartit per Len de home sweet home i el resultat va ser aquesta preciosa llibreta


Fué impartido por Len  de  home sweet home y el resultado fué esta preciosa libreta

 Segurament no serà l'últim taller que faci, perqué tinc ganes que m'ensenyin més "truquets"que es puguin fer servir per a multitud d'altres coses.


Seguramente no será el ultimo taller que haga, porque tengo ganas de que me enseñen mas "truquillos" que se puedan utilizar en otras cosasdilluns, 7 de febrer de 2011

SACS AMB LAVANDA - SACOS CON LAVANDASacs d'olor farçits de lavanda i guata.

Sacos olorosos rellenos de lavanda y guata.