dimarts, 27 de juliol de 2010

UNS CONILLETS - UNOS CONEJITOS

cinc conillets , molt sençillets ells , però que agraden als petitonets. cinco conejitos , muy sencillitos ellos , pero que gustan a los más pequeñitos.

dimarts, 20 de juliol de 2010

GATS - GATOS

Dos gatets molt riallers Dos gatitos muy sonrientes

dimecres, 14 de juliol de 2010

BOSSA - BOLSO

Bossa de má , amb forro interior i amb flor blava
Bolso , com forro interior y flor azul

divendres, 9 de juliol de 2010

NINES TILDA - MUÑECAS TILDA

La foto no li fa justícia , però ella és molt maca , rossa nòrdica ,amb la seva minifalda a punt per anar a fer un passeig. La foto no le hace justicia, pero ella es preciosa, rubia nórdica , con su minifalda , a punto para ir a dar un paseo

dilluns, 5 de juliol de 2010

LA BÍBLIA DELS ANGELS .- AUTOR : Hazel Raven
Els Angels actuen com pont entre el cel i la terra. La majoria dels Àngels van triar renunciar al seu lliure albir i alinear-se eternament amb el seu creador. Però uns quants Ángeles van voler el seu propi poder i glòria: aquests van ser "els Àngels caiguts". Els Angels són éssers que no tenen gènere, d'una vibració que és pur esperit i no tenen forma física densa. La llum que envolta als àngels podria ser la seva aura o cos astral. En els començaments de la cristiandat , hi havia molts textos de la tradició angèlica que en aquell moment tenien el mateix pes i autoritat que els llibres bíblics acceptats , no obstant això, aquesta informació va caure en l'oblit quan aquests textos van ser apartats de l'Antic Testament. Els Angels es presenten sota tot tipus de formes, contorns, grandàries i colors .Alguns són éssers complexos i poderosos, relacionats amb els misteris secrets subjacents al fonament mateix de l'univers. Uns altres porten alleugeriment en moments de profunda desesperació. Aquests Àngels missatgers són capaços d'aparèixer-se just en el moment adequat. El nostre àngel guardià sempre està amb nosaltres i mai s'anirà del nostre costat. Alguns Àngels ens ensenyen les virtuts còsmiques com l'honestedat, la bondat, la humanitat, la puresa, la bellesa i l'alegria. Uns altres alegren els nostres cors i ens guien en les nostres vides. Es diu que els Àngels estan aquí amb nosaltres per a afavorir l'evolució espiritual del planeta a mesura que ens acostem "al final dels dies" profetitzat pels místics i vidents, en la que els àngels tornaran a caminar una vegada més, al costat dels humans. El treball amb els àngels t'oferix l'oportunitat de desenvolupar la teva saviesa, d'entendre't millor a tu mateix i de superar obstacles correctament amb la teva llum interna. Quan vam convidar als àngels a entrar en les nostres vides, vam evolucionar espiritualment reunint en el nostre interior el cel i la terra. Els àngels esperen la nostra crida, no hi ha tasca en la qual ells no puguin donar-nos una mà, de fet, els àngels estan completament dedicats a ajudar espiritualment, i també de forma pràctica a la humanitat. Ens ajuden a elevar la nostra freqüència vibratoria per a recuperar la nostra consciència divina, que, una vegada experimentada, és tan transformadora que no tenim tornada enrere.
*************************************************************************
LA BIBLIA DE LOS ANGELES.- AUTOR : Hazel Raven
Los Ángeles actúan como puente entre el cielo y la tierra. La mayoría de los Ángeles eligieron renunciar a su libre albedrío y alinearse eternamente con su creador. Pero unos cuantos Ángeles quisieron su propio poder y gloria: estos fueron “los Ángeles caídos”.Los Ángeles son seres carentes de género, de una vibración que es puro espíritu y no tienen forma física densa. La luz que rodea a los ángeles podría ser su aura o cuerpo astral.En los comienzos de la cristiandad , había muchos textos de la tradición angélica que en aquél momento tenían el mismo peso y autoridad que los libros bíblicos aceptados , sin embargo, esta información cayó en el olvido cuando dichos textos fueron apartados del Antiguo Testamento. Los Ángeles se presentan bajo todo tipo de formas, contornos, tamaños y colores .Algunos son seres complejos y poderosos, relacionados con los misterios secretos subyacentes al fundamento mismo del universo.Otros traen alivio en momentos de profunda desesperación. Estos Ángeles mensajeros son capaces de aparecerse justo en el momento adecuado. Nuestro ángel guardián siempre está con nosotros y nunca se irá de nuestro lado. Algunos Ángeles nos enseñan las virtudes cósmicas como la honestidad, la bondad, la humanidad, la pureza, la belleza y la alegría. Otros alegran nuestros corazones y nos guían en nuestras vidas.Se dice que los Ángeles están aquí con nosotros para favorecer la evolución espiritual del planeta a medida que nos acercamos “al final de los días “profetizado por los místicos y videntes, en la que los ángeles volverán a caminar una vez más, junto a los humanos.El trabajo con los ángeles te ofrece la oportunidad de desarrollar tu sabiduría, de entenderte mejor a tí mismo y de superar obstáculos correctamente con tu luz interna.Cuando invitamos a los ángeles a entrar en nuestras vidas, evolucionamos espiritualmente reuniendo en nuestro interior el cielo y la tierra.Los ángeles esperan nuestra llamada, no hay tarea en la que ellos no puedan echarnos una mano, de hecho, los ángeles están completamente dedicados a ayudar espiritualmente, y también de forma práctica a la humanidad. Nos ayudan a elevar nuestra frecuencia vibratoria para recuperar nuestra conciencia divina, que, una vez experimentada, es tan transformadora que no tenemos vuelta atrás.